Fonden for Jagten Nordstjernen

Fonden

Fonden for Jagten Nordstjernen af 1872.

Jagten Nordstjernen – 5QGI – er ejet af en selvejende almennyttige fond.

Jagten Nordstjernen er lånt til foreningen Jagten Nordstjernens Venner, som står for vedligeholdelse, udvikling og drift af det bevaringsværdige gamle skib. Foreningen er forpligtet til at vedligeholde Nordstjernen i henhold til Skibsbevaringsfondens retningslinjer.

Fondsbestyrelsen:

Følger efter gen.fors. 29.03.19