knob og stik, bundmaling, generalforsamling, nordstjernen, jagtennordstjernen, sejlads, middelfart, skib, jagt, skib med sejl, gl. havn, gammelhavn, gammelhavn middelfart, skipper,

 

Husk 

Generalforsamling 17. marts på Naturcentret 

Kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen

- se nærmere om betaling i udsendt medlemsmail

 

FYN RUNDT for Bevaringsværdige Træskibe.

Denne sejlads starter i år i Middelfart og slut Svendborg

Afgang Middelfart mandag d. 24. juli og ankomst Svendborg 29. juli.

 

 Nordstjernen på bedding:
Sæt allerede nu X i kalenderen - Nordstjernen skal på sit årlige besøg på bedding - det foregår i perioden 24.4. - 1.5.2023. Alle arbejdsduelige hænder kan bruges - og så er det hyggeligt ;0)
 
God weekend.
 

Venlig hilsen
Jagten Nordstjernen
- hjemsted for langsomhedens poesi, filosofi og sejlervisdom
www.jagtennordstjernen.dk

 

Per Kolberg
Formand for Nordstjernens Venneforening

Mobil   4034 2636

Mail     per.kolberg.pk@gmail.com

 

Læs referat fra bestyrelsesmødet december 2022:  Følg linket her

__________________________________________________________________________
 

 

 

Information om sejladser:

 

Madpakkesejladser:

En hyggelig klassiker, som vi gerne fortsætter. Sejladserne foregår typisk på onsdage kl. 18.00 (tidspunktet kan måske justeres). Den aktuelle skipper vil typisk være oplyst og med kan kontakte vedkommende – hvis man er i tvivl om, om der sejles. Tilmelding er normalt ikke nødvendig. Sejlads med sejl: 

Sejl med sejl med Nordstjernen

På mandage øver vi sejlads med sejl – hvis man ønsker at være en del af sejlgruppen skal man kontakte Eigil Kristensen (tlf: 3035 3679 – mail: eigilkri@gmail.com) som er tovholder på øvelsessejladserne med sejl. Gruppen aftaler selv datoer og tidspunkter. I lighed med sidste år er der nogle gange også plads til enkelte ”turister”.

I 2022 vil vi forsøge at etablere et "Bundhold" : et hold af sejlere, som virkelig ønsker at blive gode til at sejle med sejl med Nordstjernen.

 Nye skippere: Medlemmer med min. duelighedsbevis tilbydes at deltage i øvelsessejladser med henblik på at lære Nordstjernen grundig at kende, således at de på sigt kan sejle hende som skipper. Sejladserne vil nok foregå på formiddage. Kontaktperson Tom Fleischer (tlf.: 4055 0653 – mail fleischer64@live.dk).

 

Åbne sejladser:

Nordstjernen befinder sig bedst på vandet, derfor er vi også åbne overfor gode ideer til sejladser. En god idé kan omsættes til konkret sejlads, hvis skibet er ledigt og der er et mandskab. Mandskab er forsat en skipper, én med kendskab til motoren og to gaster med sejlerfaring med NS. Kontakt evt. Per Kolberg (tlf: 4034 2636 – mail 27pkn@hk.dk). Velkommen ombord.

 

 

 til årshjulet