knob og stik, bundmaling, generalforsamling, nordstjernen, jagtennordstjernen, sejlads, middelfart, skib, jagt, skib med sejl, gl. havn, gammelhavn, gammelhavn middelfart, skipper,

Læs Peter Storms foredrag v. NS's 150 års fødselsdag 21. aug 2022: Tryk her

_________________________________________________________________________

Kommende sejladser:

Sejl med sejl mandag d. 20.September kl 17.00

- det var en fantastisk tur, og den nye klyver blev afprøvet

Madpakkesejlads onsdag d. 21 .sept kl 17.00 - bemærk tidspunktet

- Per er skipper
________________________________________________________________________

OHØJ sejlerfolk på "NORDSTJERNEN"

 
Der vil blive afholdt et "Gaffelrigseminar " fra den  28/9-22 til og med den 2/10-22 med base
i Middelfart værftet.
Se læs program og andet om seminaret under fanebladet ved at følge linket: Se program
 

________________________________________________________________________

Oplev Galschiøts 70 klimaflygtninge på Nordstjernen

 

Det 150 år gamle sejlskib, Nordstjernen, der er bygget i Middelfart, bliver forvandlet til en flydende kunstinstallation med Jens Galschiøts 70 kobberflygtningeskulpturer under Klimafolkemødet.

Galschiøt har udlånt skulpturerne til Foreningen Nordstjernens Venner, som i anledning af Klimafolkemødet vil lægge til ved den vestlige del af kajen ud for Klimafolkemødepladsen. Klimaflygtningene vil stå på sejlskibet under hele Klimafolkemødet, så kunstinstallationen kan opleves fra kajen.

Galschiøt kan også opleves som årets Klimataler på Klimafolkemødet og samtidig kan hans værker Unbearable, Skamstøtten og Svinehunden ses på pladsen.

 

Arrangør: Jens Galschiøt og Foreningen Nordstjernens Venner

__________________________________________________________________________
 

Læs referatet fra bestyrelsesmødet august 2022  Tryk her

 

Information om sejladser:

Madpakkesejladser:

En hyggelig klassiker, som vi gerne fortsætter. Sejladserne foregår typisk på onsdage kl. 18.00 (tidspunktet kan måske justeres). Den aktuelle skipper vil typisk være oplyst og med kan kontakte vedkommende – hvis man er i tvivl om, om der sejles. Tilmelding er normalt ikke nødvendig. Sejlads med sejl: 

Sejl med sejl med Nordstjernen

På mandage øver vi sejlads med sejl – hvis man ønsker at være en del af sejlgruppen skal man kontakte Eigil Kristensen (tlf: 3035 3679 – mail: eigilkri@gmail.com) som er tovholder på øvelsessejladserne med sejl. Gruppen aftaler selv datoer og tidspunkter. I lighed med sidste år er der nogle gange også plads til enkelte ”turister”.

I 2022 vil vi forsøge at etablere et "Bundhold" : et hold af sejlere, som virkelig ønsker at blive gode til at sejle med sejl med Nordstjernen.

 Nye skippere: Medlemmer med min. duelighedsbevis tilbydes at deltage i øvelsessejladser med henblik på at lære Nordstjernen grundig at kende, således at de på sigt kan sejle hende som skipper. Sejladserne vil nok foregå på formiddage. Kontaktperson Tom Fleischer (tlf.: 4055 0653 – mail fleischer64@live.dk).

 

Åbne sejladser:

Nordstjernen befinder sig bedst på vandet, derfor er vi også åbne overfor gode ideer til sejladser. En god idé kan omsættes til konkret sejlads, hvis skibet er ledigt og der er et mandskab. Mandskab er forsat en skipper, én med kendskab til motoren og to gaster med sejlerfaring med NS. Kontakt evt. Per Kolberg (tlf: 4034 2636 – mail 27pkn@hk.dk). Velkommen ombord.

 

 

 til årshjulet