knob og stik, bundmaling, generalforsamling, nordstjernen, jagtennordstjernen, sejlads, middelfart, skib, jagt, skib med sejl, gl. havn, gammelhavn, gammelhavn middelfart, skipper,

"De faste sejladser er startet op:

Sejl med sejl: Sejladserne foregår som hovedregel på mandage kl. XX - XX ( tidspunkt varierer)
Kontaktperson: Eigil Kristensen tlf.: 3035 3679.
Skippertræning:  Sejladserne foregår som hovedregel på tirsdage kl. 14.00 - 15.30
Kontaktperson: Per Kolberg tlf.: 4034 2636.
Madpakkesejlads:  Sejladserne foregår som hovedregel på onsdage kl. 17.00 - 20.00.
Kontaktperson: Per Kolberg tlf.: 4034 2636.
 
VIGTIGT: Alle sejladser er betinget af bl.a. vejrlig og skal derfor tages med et vist forbehold. Du kan altid kontakte kontaktpersonen med aktuel info om den konkrete sejlads  og/eller holde dig orienteret via Holdsport.dk eller hjemmesiden.
 
ALLE SEJLADSER ANNONCERES VIA HOLDSPORTS-APPEN
 
Vi ses ombord."
 
 

 

Læs referat fra sidste bestyrelsesmøde -tryk : Her

 

Jagten Nordstjernen
- hjemsted for langsomhedens poesi, filosofi og sejlervisdom
www.jagtennordstjernen.dk

 

Per Kolberg
Formand for Nordstjernens Venneforening

Mobil   4034 2636

Mail     per.kolberg.pk@gmail.com

__________________________________________________________________________
 

 

 

Information om sejladser:

 

Madpakkesejladser:

En hyggelig klassiker, som vi gerne fortsætter. Sejladserne foregår typisk på onsdage kl. 18.00 (tidspunktet kan måske justeres). Den aktuelle skipper vil typisk være oplyst og med kan kontakte vedkommende – hvis man er i tvivl om, om der sejles. Tilmelding er normalt ikke nødvendig.  

Sejl med sejl med Nordstjernen

På mandage øver vi sejlads med sejl – hvis man ønsker at være en del af sejlgruppen skal man kontakte Eigil Kristensen (tlf: 3035 3679 – mail: eigilkri@gmail.com) som er tovholder på øvelsessejladserne med sejl. Gruppen aftaler selv datoer og tidspunkter. I lighed med sidste år er der nogle gange også plads til enkelte ”turister”.

 Nye skippere: Medlemmer med min. duelighedsbevis tilbydes at deltage i øvelsessejladser med henblik på at lære Nordstjernen grundig at kende, således at de på sigt kan sejle hende som skipper. Sejladserne vil nok foregå på formiddage. 

Kontakt evt. Per.Kolberg  (tlf: 4034 2636 – mail: per.kolberg.pk@gamil.com.             Velkommen ombord

Åbne sejladser:

Nordstjernen befinder sig bedst på vandet, derfor er vi også åbne overfor gode ideer til sejladser. En god idé kan omsættes til konkret sejlads, hvis skibet er ledigt og der er et mandskab. Mandskab er forsat en skipper, én med kendskab til motoren og to gaster med sejlerfaring med NS. Kontakt evt. Per Kolberg (tlf: 4034 2636 –  mail: per.kolberg.pk@gmail.com. 

Velkommen ombord.

 til årshjulet