knob og stik, bundmaling, generalforsamling, nordstjernen, jagtennordstjernen, sejlads, middelfart, skib, jagt, skib med sejl, gl. havn, gammelhavn, gammelhavn middelfart, skipper,

Madpakkesejlads Sct.Hans aften:

Hvis vejr og vind tillader det, afsejler  vi kl. 18.00 og håber, at vi kan nå at få set et par bål langs kysten.

Skipper på turen er Per Kolberg.

 

Fyn Rundt for Bevaringsværdige skibe Fra den 23. til den 30. juli (begge incl.). Med start i Svendborg og afslutning i Middelfart.

Eigil koordinerer og svarer på spørgsmål desangående

se mere http://www.fyn-rundt.dk/

Vil gerne høre fra dig hvis du er interesseret at delegation - hele ugen eller bare nogle af dagene.

 

Bemærk at formanden Per Kolberg har fået ny mailadd: per.kolberg.pk@gmail.com

 

 

Der er oprettet nye dokumenter og billeder nedenfor. Tryk på linket og læs dokumentet.

Referat fra bestyrelsesmøde 13. maj  2021: Bestyrelsesmøde 13.maj 2021  

- Nordstjernen på Lillebælt med bredfok 18.10.2019: Nordstjernen med fok

- Nordstjernen filmet ud for Wedelsborg i juli 2019: Droneoptagelse

Information om sejladser:

Madpakkesejladser:

En hyggelig klassiker, som vi gerne fortsætter. Sejladserne foregår typisk på onsdage kl. 17.00 (tidspunktet kan måske justeres). Den aktuelle skipper vil typisk være oplyst og med kan kontakte vedkommende – hvis man er i tvivl om, om der sejles. Tilmelding er normalt ikke nødvendig. Sejlads med sejl: På mandage øver vi sejlads med sejl – hvis man ønsker at være en del af sejlgruppen skal man kontakte Eigil Kristensen (tlf: 3035 3679 – mail: eigilkri@gmail.com) som er tovholder på øvelsessejladserne med sejl. Gruppen aftaler selv datoer og tidspunkter. I lighed med sidste år er der nogle gange også plads til enkelte ”turister”.

 Nye skippere: Medlemmer med min. duelighedsbevis tilbydes at deltage i øvelsessejladser med henblik på at lære Nordstjernen grundig at kende, således at de på sigt kan sejle hende som skipper. Sejladserne vil nok foregå på formiddage. Kontaktperson Tom Fleischer (tlf.: 4055 0653 – mail fleischer64@live.dk).

 

Åbne sejladser:

Nordstjernen befinder sig bedst på vandet, derfor er vi også åbne overfor gode ideer til sejladser. En god idé kan omsættes til konkret sejlads, hvis skibet er ledigt og der er et mandskab. Mandskab er forsat en skipper, én med kendskab til motoren og to gaster med sejlerfaring med NS. Kontakt evt. Per Kolberg (tlf: 4034 2636 – mail 27pkn@hk.dk). Velkommen ombord.