knob og stik, bundmaling, generalforsamling, nordstjernen, jagtennordstjernen, sejlads, middelfart, skib, jagt, skib med sejl, gl. havn, gammelhavn, gammelhavn middelfart, skipper,

Nytårskur på Nordstjernen er AFLYST

Kære venner af Nordstjernen

Vi havde glædet os til at mødes til en lille Nytårskur ombord på Nordstjernen.

Men med Coronasituationen og smittetallet in mente, ser vi ingen grund til at udfordre skæbnen - derfor har bestyrelsen besluttet, at vi desværre må aflyse nytårskuren.

Men vi håber, at alle kommer godt ind i det nye år, og får lejlighed til at ses mere ombord i sæson 2022.

Rigtig godt nytår og tak for samværet i 2021.

 

Venlig hilsen
p.b.v.
Jagten Nordstjernen
- hjemsted for langsomhedens poesi, filosofi og sejlervisdom
www.jagtennordstjernen.dk

Per Kolberg
Formand for Nordstjernens Venneforening

Mobil   4034 2636
Mail     per.kolberg.pk@gmail.com

 
 
Husk generalforsamling d. 23.3.2022 - mere herom senere.
 

Bundholde omkring projektet:"" Nordstjernen bliver bedre til at sejle med sejl", arrangerer temaftener den førsdag mandag i hver hver måned frem til maj måned 2022

Temaaftnerne afholdes på Lillebæltsværtet fra 19-21 

Næste gang mandag d3. januar kl 19.00

Se indholdet på: Årshjulet  - tryk nedenfor.

"

Årshjul for aktiviteter på - og omkring Nordstjernen -

tryk her for at se oversigten

 

 

Læs referatet fra bestyrelsesmødet november  2021  Tryk her

 

 

 

Information om sejladser:

 

 

Madpakkesejladser:

En hyggelig klassiker, som vi gerne fortsætter. Sejladserne foregår typisk på onsdage kl. 17.00 (tidspunktet kan måske justeres). Den aktuelle skipper vil typisk være oplyst og med kan kontakte vedkommende – hvis man er i tvivl om, om der sejles. Tilmelding er normalt ikke nødvendig. Sejlads med sejl: 

Sejl med sejl med Nordstjernen

På mandage øver vi sejlads med sejl – hvis man ønsker at være en del af sejlgruppen skal man kontakte Eigil Kristensen (tlf: 3035 3679 – mail: eigilkri@gmail.com) som er tovholder på øvelsessejladserne med sejl. Gruppen aftaler selv datoer og tidspunkter. I lighed med sidste år er der nogle gange også plads til enkelte ”turister”.

I 2022 vil vi forsøge at etablere et "Bundhold" : et hold af sejlere, som virkelig ønsker at blive gode til at sejle med sejl med Nordstjernen.

 Nye skippere: Medlemmer med min. duelighedsbevis tilbydes at deltage i øvelsessejladser med henblik på at lære Nordstjernen grundig at kende, således at de på sigt kan sejle hende som skipper. Sejladserne vil nok foregå på formiddage. Kontaktperson Tom Fleischer (tlf.: 4055 0653 – mail fleischer64@live.dk).

 

Åbne sejladser:

Nordstjernen befinder sig bedst på vandet, derfor er vi også åbne overfor gode ideer til sejladser. En god idé kan omsættes til konkret sejlads, hvis skibet er ledigt og der er et mandskab. Mandskab er forsat en skipper, én med kendskab til motoren og to gaster med sejlerfaring med NS. Kontakt evt. Per Kolberg (tlf: 4034 2636 – mail 27pkn@hk.dk). Velkommen ombord.

 

 

 til årshjulet