knob og stik, bundmaling, generalforsamling, nordstjernen, jagtennordstjernen, sejlads, middelfart, skib, jagt, skib med sejl, gl. havn, gammelhavn, gammelhavn middelfart, skipper,

Nordstjernen er gået i vinterhi.

Vinteroverdækningen er færdigmonteret. Vores madrasser ombord bliver rengjort og opbevaret tørt – så de er klar til næste sæson. Motoren er klargjort til vinteren. Og ellers vil den mere mørke tid blive anvendt til nødvendige mindre reparationer ombord og almindelig rengøring af skibet.
Bestyrelsen beslutter inden så længe datoen for næste års generalforsamling – og debatterer, hvilke emner, der i øvrigt er vigtige, at få behandlet af generalforsamlingen.
OG når julen er vel overstået, begynder vi så småt at glæde os til en ny sejlsæson 2024 – herom senere.

Venlig hilsen

Per Kolberg       Formand for Nordstjernens Venneforening

Mobil   4034 2636    Mail     per.kolberg.pk@gmail.com

 
Jagten Nordstjernen
- hjemsted for langsomhedens poesi, filosofi og sejlervisdom
www.jagtennordstjernen.dk

 

Læs referat fra sidste bestyrelsesmøde -tryk : Her

 

 
__________________________________________________________________________
 

 

 

Information om sejladser:

 

Madpakkesejladser:

En hyggelig klassiker, som vi gerne fortsætter. Sejladserne foregår typisk på onsdage kl. 18.00 (tidspunktet kan måske justeres). Den aktuelle skipper vil typisk være oplyst og med kan kontakte vedkommende – hvis man er i tvivl om, om der sejles. Tilmelding er normalt ikke nødvendig.  

Sejl med sejl med Nordstjernen

På mandage øver vi sejlads med sejl – hvis man ønsker at være en del af sejlgruppen skal man kontakte Eigil Kristensen (tlf: 3035 3679 – mail: eigilkri@gmail.com) som er tovholder på øvelsessejladserne med sejl. Gruppen aftaler selv datoer og tidspunkter. I lighed med sidste år er der nogle gange også plads til enkelte ”turister”.

 Nye skippere: Medlemmer med min. duelighedsbevis tilbydes at deltage i øvelsessejladser med henblik på at lære Nordstjernen grundig at kende, således at de på sigt kan sejle hende som skipper. Sejladserne vil nok foregå på formiddage. 

Kontakt evt. Per.Kolberg  (tlf: 4034 2636 – mail: per.kolberg.pk@gamil.com.             Velkommen ombord

Åbne sejladser:

Nordstjernen befinder sig bedst på vandet, derfor er vi også åbne overfor gode ideer til sejladser. En god idé kan omsættes til konkret sejlads, hvis skibet er ledigt og der er et mandskab. Mandskab er forsat en skipper, én med kendskab til motoren og to gaster med sejlerfaring med NS. Kontakt evt. Per Kolberg (tlf: 4034 2636 –  mail: per.kolberg.pk@gmail.com. 

Velkommen ombord.

 til årshjulet