knob og stik, bundmaling, generalforsamling, nordstjernen, jagtennordstjernen, sejlads, middelfart, skib, jagt, skib med sejl, gl. havn, gammelhavn, gammelhavn middelfart, skipper,

 

Husk:

Afmontering af vinteroverdækning

Fredag d. 21. april kl.9-00

- træskelettet fjernes lørdag/søndag d. 22. eller 23. april

- kom frisk

 

Læs referat fra generalforsamlingen marts 2023 : Her

 

 

 Nordstjernen på bedding:
Sæt allerede nu X i kalenderen - Nordstjernen skal på sit årlige besøg på bedding - det foregår i perioden 24.4. - 1.5.2023. Alle arbejdsduelige hænder kan bruges - og så er det hyggeligt ;0

FYN RUNDT for Bevaringsværdige Træskibe.

Denne sejlads starter i år i Middelfart og slut Svendborg

Afgang Middelfart mandag d. 24. juli og ankomst Svendborg 29. juli.

 
Venlig hilsen

Jagten Nordstjernen
- hjemsted for langsomhedens poesi, filosofi og sejlervisdom
www.jagtennordstjernen.dk

 

Per Kolberg
Formand for Nordstjernens Venneforening

Mobil   4034 2636

Mail     per.kolberg.pk@gmail.com

__________________________________________________________________________
 

 

 

Information om sejladser:

 

Madpakkesejladser:

En hyggelig klassiker, som vi gerne fortsætter. Sejladserne foregår typisk på onsdage kl. 18.00 (tidspunktet kan måske justeres). Den aktuelle skipper vil typisk være oplyst og med kan kontakte vedkommende – hvis man er i tvivl om, om der sejles. Tilmelding er normalt ikke nødvendig.  

Sejl med sejl med Nordstjernen

På mandage øver vi sejlads med sejl – hvis man ønsker at være en del af sejlgruppen skal man kontakte Eigil Kristensen (tlf: 3035 3679 – mail: eigilkri@gmail.com) som er tovholder på øvelsessejladserne med sejl. Gruppen aftaler selv datoer og tidspunkter. I lighed med sidste år er der nogle gange også plads til enkelte ”turister”.

 Nye skippere: Medlemmer med min. duelighedsbevis tilbydes at deltage i øvelsessejladser med henblik på at lære Nordstjernen grundig at kende, således at de på sigt kan sejle hende som skipper. Sejladserne vil nok foregå på formiddage. 

Kontakt evt. Per Kolberg (tlf: 4034 2636 – mail 27pkn@hk.dk). Velkommen ombord

Åbne sejladser:

Nordstjernen befinder sig bedst på vandet, derfor er vi også åbne overfor gode ideer til sejladser. En god idé kan omsættes til konkret sejlads, hvis skibet er ledigt og der er et mandskab. Mandskab er forsat en skipper, én med kendskab til motoren og to gaster med sejlerfaring med NS. Kontakt evt. Per Kolberg (tlf: 4034 2636 –  mail: per.kolberg.pk@gmail.com. 

Velkommen ombord.

 til årshjulet