knob og stik, bundmaling, generalforsamling, nordstjernen, jagtennordstjernen, sejlads, middelfart, skib, jagt, skib med sejl, gl. havn, gammelhavn, gammelhavn middelfart, skipper,

Jagten Nordstjernens Venner

Generalforsamling

fredag den 15. marts 2023 kl. 18.00 -22.00

hos Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2 – 5500 Middelfart.

Dagsorden er tilsendt alle medlemmer på mail.

Efter generalforsamlingen vil der i lighed med tidligere år være mulighed for hyggeligt
samvær med lidt at spise og drikke. Der kan bestilles 3 stk. smørrebrød og en øl/vand til
en samlet pris af kr. 125,-.


NB! Bestilling af smørrebrød på MobilePay 38191 med angivelse af navn og antal
personer – eller på mail til Per Kolberg - per.kolberg.pk@gmail.com - senest den
fredag den 1. marts. 


Sidst men absolut ikke mindst – tak til alle jer der har husket at indbetale kontingent
og særlig stor tak til alle de, der har betænkt Nordstjernen med en gave i den
forbindelse – det varmer og gør vedligeholdelsesudfordrin-gerne lidt lettere at
håndtere

.   
Venlig hilsen
Jagten Nordstjernen
- hjemsted for langsomhedens poesi, filosofi og sejlervisdom
www.jagtennordstjernen.dk

Per Kolberg
Formand for Nordstjernens Venneforening
Mobil   4034 2636
Mail     per.kolberg.pk@gmail.com

 

 

 

 

 

Læs referat fra sidste bestyrelsesmøde -tryk : Her

 

 
__________________________________________________________________________
 

 

 

Information om sejladser:

 

Madpakkesejladser:

En hyggelig klassiker, som vi gerne fortsætter. Sejladserne foregår typisk på onsdage kl. 18.00 (tidspunktet kan måske justeres). Den aktuelle skipper vil typisk være oplyst og med kan kontakte vedkommende – hvis man er i tvivl om, om der sejles. Tilmelding er normalt ikke nødvendig.  

Sejl med sejl med Nordstjernen

På mandage øver vi sejlads med sejl – hvis man ønsker at være en del af sejlgruppen skal man kontakte Eigil Kristensen (tlf: 3035 3679 – mail: eigilkri@gmail.com) som er tovholder på øvelsessejladserne med sejl. Gruppen aftaler selv datoer og tidspunkter. I lighed med sidste år er der nogle gange også plads til enkelte ”turister”.

 Nye skippere: Medlemmer med min. duelighedsbevis tilbydes at deltage i øvelsessejladser med henblik på at lære Nordstjernen grundig at kende, således at de på sigt kan sejle hende som skipper. Sejladserne vil nok foregå på formiddage. 

Kontakt evt. Per.Kolberg  (tlf: 4034 2636 – mail: per.kolberg.pk@gamil.com.             Velkommen ombord

Åbne sejladser:

Nordstjernen befinder sig bedst på vandet, derfor er vi også åbne overfor gode ideer til sejladser. En god idé kan omsættes til konkret sejlads, hvis skibet er ledigt og der er et mandskab. Mandskab er forsat en skipper, én med kendskab til motoren og to gaster med sejlerfaring med NS. Kontakt evt. Per Kolberg (tlf: 4034 2636 –  mail: per.kolberg.pk@gmail.com. 

Velkommen ombord.

 til årshjulet