Kontingenten er 200 kr årligt. Udfyld og send kontaktformularen. Ud over kontingenten er det besluttet, at der opkræves en mindre beløb, hver gang man sejler med. Dette for at undgå kontingentstigning