Kommende arrangementer i Nordstjernens regi

Kom til generalforsamling når bestyrelsen indkalder og forsamlingsforbuddet er ophævet

Jagten Nordstjernens Venner

 

Generalforsamling
fredag den 27. marts 2019 kl. 19.00 -22.00

hos Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2 – 5500 Middelfart.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget og kontingent til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af beretning, fremtidsplaner og regnskab for Fonden for Jagten Nordstjernen.
 6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan.
 7. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
  Forslag fremsendes til Per Kolberg 27pkn@hk.dk senest den 15.3.19.
 8. Valg af bestyrelse:

På valg: Asbjørn Bruun Kristensen – modtager genvalg.
             Poul Erik Christensen – modtager genvalg.
             Arne Bech– modtager genvalg.
             Ledigt mandat (efter JanTrolle).               

 1. Valg af suppleanter
  På valg: Annette Hansen – modtager genvalg.
               Sven Jensen – modtager genvalg.
 2. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
          På valg: Karen Vesterholm – modtager genvalg.
                       Ole Rahbek – modtager genvalg.
 3. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil der i lighed med tidligere år være mulighed for hyggeligt samvær med lidt at spise og drikke. Der kan bestilles 3 stk. smørrebrød og en øl/vand til en samlet pris af kr. 100,-.

NB! Bestilling af smørrebrød på MobilePay 38191 med angivelse af navn og antal personer – eller på mail til Per Kolberg 27pkn@hk.dk - senest den tirsdag den 19. marts

Sidst men absolut ikke mindst – tak til alle jer der har husket at indbetale kontingent og særlig stor tak til alle de, der har betænkt Nordstjernen med en gave i den forbindelse – det varmer og gør vedligeholdelsesudfordrin-gerne lidt lettere at håndtere.   

Venlig hilsen
p.b.v.
Jagten Nordstjernen
- hjemsted for langsomhedens poesi, filosofi og sejlervisdom
www.jagtennordstjernen.dk

 

Per Kolberg
Formand for Nordstjernens Venneforening

Mobil   4034 2636

Mail     per.kolberg@hk.dk
 

Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibe er aflyst i 2020.

Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe 21. - 27.  juli 2019.

Nordstjernen er Danmarks næstældste bevaringsværdige træskib - derfor deltager vi selvfølgelig i Fyndt Rundt for gamle sejlskibe.

Håber du vil med. 

Ruten er:

21. juli  - Middelfart -Bogense - sejladsen starter i Bogense, så dertil sejler vi d. 21.

22. juli - Bogense - Fredericia

23. juli - Fredericia - Assens  ( sejler forbi Middelfart og vinker til familien)

24. juli - Assens - Sønderborg

25. juli - Sønderborg - Marstal

26. juli - Marstal - Fåborg ( her slutter kapsejladsen med en fest)

27. juli - Fåborg - Middelfart ( hyggesejlads tilbage til Gl. Havn)

Kunne du tænke dig at deltage skal du skrive til: Arne 23111136 eller Eigil 30353679

Du kan deltage enten alle dage eller på enkelte etaper.

Læs mere om Fyn-Rundt ved at klikke på linket:  Om Fyn Rundt for træskibe også NS